SCM CEMM somicant


catala
Les XXVenes.Jornades Micològiques de La CEMM, es celebraran a la localitat de Potes (Cantàbria), del 28 d'octubre al 4 de novembre del 2017. Les inscripcions s'obriran aquest mes de febrer i és Important que les persones que desitgin participar-hi, s'inscriguin el més aviat possible, ja que les places són limitades.

Trobareu informació a la pàgina web de la "Sociedad Mlcológica Cántabra", http://somican.com/presentacion-multicongreso-2017-micologia/.

L'import de la inscripcló, pels membres de la CEMM, és de 40,00€ i de 60,00€ pels no membres.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb en Jordi Ferrer (jorgejordi@orange.es)

Salutacions ben cordials,
Societat Catalana de Micologia

=================================================================

castellano
Las XXV Jornadas Mcológicas de la CEMM se celebraran en la localldad de Potes {Cantabrla), del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2017. Las inscripciones se iniciarán dentro del presente mes de febrero y es
importante que las personas que deseen participar, se inscrlban lo antes posible, puesto que las plazas son
limitadas.

Encontrarán más informaclón en la pagina web de la "Sociedad Mlcológica Cántabra", http://somican.com/presentacion-multicongreso-2017-micologia/.

El importe de la inscripción, para los miembros de la CEMM es de 40 00€ y de 60,00 € para los no míembros.

Para cualquier consulta al respecto, pueden contactar con Jordi Ferrer (jorgejordi@orange es).

Saludos muy cordiales,
Societat catalana de Micologia