Cost d'empaquetat, tramesa i enviament
Per a ESPANYA:
 1 exemplar 4,50 €
 per cada exemplar addicional 1,85 €
 
Per a altres països de la UE
  1 exemplar 19,00 €
  per cada exemplar addicional 8 €
 
Per a altres països
  segons tarifa a consultar
Pagament anticipat al compte
ES42 2100 3113 6022 0017 7106