Cost d'empaquetat, tramesa i reemborsament
Per ESPANYA:
 1 exemplar 8,15 €
 per cada exemplar addicional 1,85 €
Pagament anticipat al compte
ES42 2100 3113 6022 0017 7106
Per ESPANYA:
 1 exemplar 4,50 €
 per cada exemplar addicional 1,85 €