REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 42
© 2022 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

Veure Abstracts i/o primera plana dels articles del present número de la REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA:
Volum 42 - 2022