REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 43
© 2023 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

Veure Abstracts i/o primera plana dels articles del present número de la REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA:
Volum 43 - 2023