REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 38
© 2017 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

Veure Abstracts i/o primera plana dels articles del present número de la REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA:
Volum 38 - 2017