REVISTA CATALANA de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 1-43 © 1974-2023 Societat Catalana de Micologia, Barcelona
Volums: 7-43    Anys: 1983 a 2023
Per veure Text en .pdf (o un abstract en .pdf), cliqui sobre el Títol
N.Rev-Any Planes Autor(s) Títol
43-2023 3-32 SIQUIER, J.L., PINTOS, À., SALOM, J.C., ESTEVE-RAVENTÓS, F., PANCORBO, F., PLANAS, J., CONSTANTINO, C. i FIOL, LL. CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT MICOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA). XXVII.pdf Abstract
43-2023 33-47 J. RIUS ESTUDI DELS FONGS DE LA FINCA MASJOAN I ZONES PROPERES (ESPINELVES, OSONA).pdf Abstract
43-2023 48-48   ÍNDEX DE TÀXONS, COMBINACIONS I NOMS NOUS CONTINGUTS EN AQUEST VOLUM.pdf
43-2023 49-60 CURCÓ, C. RUSSULA NYMPHARUM F. HAMPE & MARXM. I RUSSULA RECONDITA MELERA & OSTELLARI, DOS TÀXONS INTERESSANTS POC CONEGUTS A CATALUNYA I A LA PENÍNSULA IBÈRICA..pdf Abstract
43-2023 61-109 SALOM, J.C., SIQUIER, J.L., PINTOS, À., ESTEVE-RAVENTÓS, F., PANCORBO, F., LADO, C., ESPINOSA, J., COSTA, S., RIBES, M.Á., PLANAS, J., SERRA, A., LLISTOSELLA, J. iCONSTANTINO, C. NOTES COROLÒGIQUES SOBRE LA FUNGA I ELS MIXOMICETS DE LES PITIÜSES - EIVISSA I FORMENTERA. VI. (ILLES BALEARS, ESPANYA)..pdf Abstract
43-2023 111-123 ILLESCAS, T. AMANITA MERIDIOCECILIAE SP. NOV., UN NUEVO TAXÓN MEDITERRÁNEO PERTENECIENTE A AMANITA SERIES CECILIAE.pdf Abstract
43-2023 124-127   NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA.pdf
43-2023 128-129   CONTENTS-INDEX.pdf
42-2022 3-12 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; PLANAS, J.; ESPINOSA, J. i SERRA, A. El génere Galerina Earle a les Illes Balears (Espanya). II.pdf Abstract
42-2022 13-18 PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. i TORRENT, À.. Psilocybe pellicwulosa (A.H. Sm.) Singer & A.H. Sm., a la Península Ibèrica. pdf Abstract
42-2022 19-36 SIQUIER, J.L.; PINTOS, À.; SALOM, J.C. i PLANAS, J. Aportació al coneixement de la funga de la Reserva Natural de s’Albufereta (Mallorca, Illes Balears). I.pdf Abstract
42-2022 37-72 SIQUIER, J.L.; PINTOS, A.; SALOM, J.C.; PLANAS, J. i LLISTOSELLA, J. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXVI. pdf Abstract
42-2022 73-78 CURCÓ, C. Chroogomphus subfulmineus Niskanen, Loizides, Scambler & Liimat., primera citació d’aquest tàxon per a Catalunya i la Península Ibérica. pdf Abstract
42-2022 79-84 .SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i PLANAS, J. Contribució al coneixement del gènere Conocybe a les Illes Balears (Espanya) III.. pdf Abstract
42-2022 85-92 LLISTOSELLA, J.; SALOM, J. C.; SIQUIER, J. L.; TOMÀS, A.; LILLO, X. i MOISÉS, J. Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns a Catalunya i a les Illes Balears (Espanya).. pdf Abstract
42-2022 93-94   JOSEP GIRBAL i LLADÓ (1946-2022)pdf
42-2022 95.98 Índex de continguts d'aquest volum pdf
42-2022 99-100 Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. pdf
41-2020 3-12 NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. & ALVARO, I. Bryostroma trichostomi i Pleosphaeria lophoziae, dos fongs briofítics interessants per a la micoflora de Catalunya.pdf
41-2020 13-42 LLORENS, L.; LLISTOSELLA, J.; SIQUIER, J.L. & SALOM, J.C.. El gènere Entoloma P. Kumm. a les Illes Balears (Espanya). I. pdf
41-2020 43-54 NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. & CLARAMUNT-LÓPEZ, B. Addicions al catàleg micològic d’Andorra IV. pdf
41-2020 55-86 NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. i ALVARO, I. Notes corològiques sobre la funga de les Pitiüses - Eivissa i Formentera. V. (Illes Balears, Espanya). pdf
41-2019 87-90 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C. Agaricus comtulus Fr., primera citació a les Illes Balears (Espanya). pdf
41-2020 96 Índex de continguts d'aquest volum pdf
41-2020 91-95 Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. pdf
40-2019 3-34 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; PINTOS, A.; VEGA, M. i PLANAS, J. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXV. pdf
40-2019 35-42 NAVARRO-ROSINÉS, P. i ROMERO, C. Sclerococcum stigma (Dactylosporaceae) una nueva combinación para Dactylospora stigma, un hongo liquenícola olvidado que crece sobre Porpidia macrocarpa. pdf
40-2019 43-52 MONTÓN, J. Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l’Erm i la Vall de Santa Magdalena V. pdf
40-2019 53-62 NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. i ALVARO, I. Epibryon trichostomi sp. nov. (Eurotiomycetes), un hongo briofítico que crece sobre Trichostomum brachydontium. pdf
40-2019 63-66 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C. Agaricus macrolepis (Pilát & Pouzar) Boisselet & Courtec., primera citació a les Illes Balears (Espanya). pdf
40-2019 67-70 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. y ESTEVE-RAVENTÓS, F. Un caso de albinismo en Inocybe rufuloides Bon. pdf
40-2019 71-76 RUBIO, E. y SÁNCHEZ, L. Primer registro ibérico de un hongo mediterráneo escasamente citado: Pseudoomphalina umbrinopurpurascens (Maire) Contu. pdf
40-2019 77-88 NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. i CLARAMUNT, B. Addicions al catàleg micològic d’Andorra III. pdf
40-2019 89-119 SIERRA, A. i VALVERDE-VALERA, A. Contribució al coneixement dels fongs del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Catalunya). I. pdf
40-2019 88 Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum pdf
40-2019 120-121 Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia pdf
39-2018 3-22 SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; VEGA, M.; PINTOS, A. & LLISTOSELLA, J.R Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXIV pdf
39-2018 23-38 NIELL, M.; VALVERDE, A. & GIRBAL, J. Addicions al catàleg micològic d’Andorra II. pdf
39-2018 39-64 NIELL, M. & PLADEVALL, C. Primera aproximació a una llista vermella dels fongs d’Andorra. pdf
39-2018 65-68 SIQUIER, J.L.; SALOM. J.C. & MELIS, J.L. Agaricus freirei Blanco-Dios, nova citació a les Illes Balears.. pdf
39-2018 69-76 NAVARRO-ROSINÉS, P. & ETAYO, J.A Sobre la presencia de Pseudopyrenidium tartaricola (Eurotiomycetes, hongos liquenícolas) en los Pirineos. pdf
39-2018 77-110 MUÑOZ-BÁGUENA, X.; GRÀCIA, E. & OLTRA, M. Aproximació a la mixobiota de Gavà (Baix Llobregat, Barcelona).. pdf
39-2018 111-116 SÁNCHEZ, L. & MUÑOZ, G Pluteus variabilicolor Babos, primera cita para la Península Ibérica.. pdf
39-2018 117-127 NAVARRO-ROSINÉS, P.; ROUX, C. & HAFELLNER, J. Sphaerellothecium pumilum comb. nov. (hongos liquenícolas, Dothideomycetes), un nombre prioritario sobre S. aipolium.pdf
39-2018 129-139 NAVARRO-ROSINÉS, P. & LLIMONA, X. Paranectria oropensis (hongos liquenícolas, Hypocreales) en Cataluña.. pdf
39-2018 128 --- Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum. pdf
39-2018 140-143 --- Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia / Instructions to Authors/. pdf
38-2017 1-20 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS i J. LLISTOSELLA Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXIII. Mallorca pdf
38-2017 21-30 M. NIELL, A. VALVERDE i J. GIRBAL Addicions al catàleg micològic d’Andorra. I. pdf
38-2017 31-40 A. VALVERDE-VALERA Primera aproximació al component fúngic dels voltants de l’Estany de Banyoles pdf
38-2017 41-48 M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO i L. SÁNCHEZ Tres interessants Mycena trobades a Catalunya. pdf
38-2017 49-58 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS, J. ESPINOSA, J. LLISTOSELLA i A. SERRA Notes corològiques sobre la funga d’Eivissa (Illes Balears, Espanya). IV pdf
38-2017 59-70 59 M. NIELL Los hongos y los espiritus elementales. pdf
38-2017 71-94 F. CABALLERO, P. ALVARADO i S. FERNÁNDEZ-BRIME Contribución al conocimiento de la micoflora del parc de la Serralada Litoral. pdf
38-2017 95-98 --- Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia pdf
37-2016 1-22 J.C. SALOM, R. MAS i J.LL. SIQUIER Contribució al coneixement micològic a les Illes Balears, XXII. Fongs copròfils, I. pdf
37-2016 23-32 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i J. PLANAS Contribució al coneixement micològic de l’illa de Formentera (Espanya). IV. pdf
37-2016 33-36 L. SÁNCHEZ, L. i RUBIO CASAS Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagnesi, una interesante especie localizada en el Montseny. pdf
37-2016 37-60 J.B. BLANCO-DIOS Catálogo actualizado de los macromicetes presentes en el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (II). Nuevas aportaciones para los archipiélagos de Cies y Sálvora. pdf
37-2016 61-64 M.À. PÉREZ-DE-GREGORIO i L. SÁNCHEZ Mycena albida Robich a la Península Ibèrica.pdf
37-2016 65-74 F. SÁNCHEZ IGLESIAS Xylaria putaminum (Ascomycota, Xylariaceae) en Sevilla, suroeste de la Península Ibérica. 65 F. SÁNCHEZ IGLESIASpdf
37-2016 75-86 L. SERÉS GARCÍA Síndrome alucinógeno, indoles alucinógenos.pdf
37-2016 87-90 --- NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA + .NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA + INSTRUCTIONS TO AUTHORS pdf
36 -2015 1-8 --- August Rocabruna i Llavanera 1922-2014 pdf
36 -2015 9-10 --- A la memòria d'en Jaume Vàzquez pdf
36 -2015 11-28 J.C. SALOM, J.L. SIQUIER I R. MAHIQUES El Gènere Cortinarius a les Illes Balears (Espanya).I pdf
36 -2015 29-32 L. SÁNCHEZ Y S. GIBERT Chromosera Viola, una espectacular especie localizada en Cataluña pdf
36 -2015 33-40 J. MONTÓN I J. LLISTOSELLA Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joan de l’Erm i la vall de Santa Magdalena IV pdf
36 -2015 41-48 L. SERÉS Intoxicación por Tricholoma equestre. ¿Problema resuelto? pdf
36 -2015 49-58 M. TABARÉS Y S. SANTAMARIA Algunos hongos interesantes encontrados en Catalunya pdf
36 -2015 59-88 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. ESPINOSA, F. ESTEVE-RAVENTÓS, J. LLISTOSELLA I S. GOMES Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXI pdf
36 -2015 89-94 F. SOLANELLES Contribució a l’estudi dels fongs a les pinedes de pi blanc de repoblació a l’espai natural protegit dels secans de Mas de Melons-Alfés (Segrià) pdf
36 -2015 95-100 X. MUÑOZ-BÁGUENA, E. GRÀCIA I M. OLTRA Mixobiota del Parc del Laberint: BioBlitz Barcelona 2013-14 95 pdf
36 -2015 101-112 L. SERÉS Síndrome giromitrico. Monometilhidrazinas. Neurotoxicidad epileptogénica pdf
36 -2015 113-114 --- Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. català pdf
36 -2015 115-116 --- Normas de publicación de la Revista Catalana de Micologia. spanish pdf
36 -2015 117-118 --- Instructions to autors.english pdf
35 -2013 3-42 ROGER GIL GUIÑÓN Amanita muscaria, un bolet de fades pdf
35 -2013 43-48 ELISEO BATTISTIN, OTTORINO CHIARELLO, NORBERTO RIGHETTO Contributo alla conoscenza del raro Entoloma opacum Noordel pdf
35 -2013 49-56 JAIME B. BLANCO-DIOS Cheimonophyllum pontevedrense, a new species found in the northwest of the iberian peninsula pdf
35 -2013 57-60 MIQUEL À. PÉREZ-DE-GREGORIO, LEANDRO SÁNCHEZ I SANTIAGO GIBERT Un Gymnopilus interessant, trobat a Catalunya pdf
35 -2013 61-64 M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO I J. CASTILLO Mycena seynii f. Albida robich, hallada en cataluña pdf
35 -2013 65-100 J. VILA, F. CABALLERO, J. CARBÓ, P. ALVARADO, S. CATALÀ, M.A. HIGELMO AND X. LLIMONA. PRELIMINARY MORPHOLOGIC AND MOLECULAR STUDY OF THE ENTOLOMA RUSTICOIDES GROUP (AGARICALES - BASIDIOMYCOTA) pdf
34 -2012 1-12 J. MONTÓN i J. SÁNCHEZ-FORTÚN. Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joande l’Erm i la Vall de Santa Magdalena III. pdf
34 -2012 13-18 J.B. BLANCO-DIOS. Notas sobre el género Entoloma en el Noroeste de la Península Ibérica (IV): Entoloma legionense, una nueva especie del subgénero Leptonia. pdf
34 -2012 19-41 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, R. FONTENLA y R. PARA. El género Melanoleuca Pat., en las Islas Baleares (España). I. pdf
34 -2012 42 ------ Índex de tàxons, combinacions i nomsnous continguts en aquest volum. pdf
34 -2012 43-60 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i J. LLISTOSELLA. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya) XIX. Menorca I. pdf
34 -2012 81-86 M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO, J. C. CAMPOS y T. ILLESCAS. Lactarius purpureobadius Malençon ex Basso, en España. pdf
34 -2012 87-94 P. NAVARRO-ROSINÉS, J. LLISTOSELLA i A. SÁNCHEZ-CUXART. Sobre la presència de Melogramma campylosporum a Catalunya. pdf
34 -2012 95-97 ------ Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. pdf
34 -2012 98 ------ Validació de Infundibulicybe meridionalis comb.nov. pdf
34 -2012 61.80 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i C. CONSTANTINO. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XX. pdf
33 - 2011 1-14 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Espinosa Noguera, Jaume Serra, A. Notes corològiques sobre la flora micològica d'Eivissa (Illes Balears, Espanya). II pdf
33 - 2011 15-24 Rius, Jordi Contribució a l'estudi de la flora micològica de l'espai natural de Gallecs (Vallès Oriental i Occidental). II pdf
33 - 2011 25-30 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Macau, Narcís Carbó i Pericay, Joaquim Sarcodon quercinofibulatum, una nueva especie del género con hifas fibulíferas pdf
33 - 2011 31-45 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XVIII pdf
33 - 2011 47-50 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Arrufat, Manolo Schizostoma laceratum (Ehrenb. ex Fr.) Lév., a Catalunya pdf
33 - 2011 51-87 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Espinosa Noguera, Jaume Serra, A. Notes corològiques sobre la flora micològica d'Eivissa (Illes Balears). III pdf
33 - 2011 89-93 Macau, Narcís Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Amanita beckeri Huijsman a Catalunya pdf
33 - 2011 95-99 Boix, S. Moisés, Joan Llistosella i Vidal, Jaume Llorens-van-Waveren, Laura Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & Zuccher, una rara espècie mediterrània trobada a Catalunya pdf
33 - 2011 101-104 Llimona i Pagès, Xavier Maria Muntañola i Inglada (1923-2011) pdf
32 - 2010 1-5 Battistin, E. Righetto, N. Entoloma sericeum f. palladum f. nov., una nueva forma de Entoloma pdf
32 - 2010 7-12 Dähncke, R. M. Contu, M. Vizzini, A. Clitocybula striata sp. nov. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales): una nuova specie delle isole Canarie (Spagna), con note sulla diffusione del genere Clitocybula nell'isola di La Palma pdf
32 - 2010 13-21 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Rius, Jordi Fongs nous o poc citats a Catalunya. XII pdf
32 - 2010 23-30 Rubio Domínguez, Enrique Tena Lahoz, Raúl Ormad, Javier Suárez, Ángel Ruhlandiella reticulata comb. nov. y Ruhlandiella truncata comb. nov. (Ascomycota, pezizales). Nuevas combinaciones para dos raras especies semihipogeas, eucaliptícolas y pirófilas de origen austral: Muciturbo reticulatus y Muciturbo truncatus pdf
32 - 2010 31-35 Rubio Domínguez, Enrique Tabarés Carriedo, Manuel Martínez, A. Marcelleina parvispora (Ascomycota, Pezizales), a new Marcelleina species from Catalonia (Spain) pdf
32 - 2010 37-42 Niell i Barachina, Manel Girbal i Lladó, Josep Ribas, Laia L'Ús dels esclerocis de Claviceps purpurea dins la medicina popular andorrana pdf
31 - 2009 1-21 Oltra, Miguel Gràcia i Barba, Enric Myxomycetes ibéricos. IV pdf
31 - 2009 22 Llimona i Pagès, Xavier Calonge, Francisco de Diego 2009 Guía de bolsillo para el buscador de setas. Ed. Mundi-Prensa. 158 pp. pdf
31 - 2009 23-36 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Espinosa Noguera, Jaume Serra Planells, Antoni Contribució al coneixement micològic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III pdf
31 - 2009 37-42 Salom, Joan Carles Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, VI. Lepiota nigrescentipes G. Riousset pdf
31 - 2009 43-48 Muñiz Pérez, Diana Hladun Simón, Néstor Luis Llimona i Pagès, Xavier Mycocalicium llimonae Hladun & Muñiz (Ascomycota, (Eurotiomycetes), (Mycocaliciales), un fong mediterrani tan freqüent com difícil de veure : ecologia i distribució a Catalunya pdf
31 - 2009 49-69 Navarro-Rosinés, Pere Gueidan, Cécile Hladun Simón, Néstor Luis Roux, Claude Sinopsis del género Sarcopyrenia (Ascomycota, hongos liquenícolas), con la descripción de tres nuevas especies pdf
31 - 2009 71-75 Benito, C. Muniesa Pérez, M. Teresa Gómez-Bolea, Antonio Llimona i Pagès, Xavier Stigmatella aurantiaca, un mixobacteri amb aspecte de mixomicet, trobat al Parc de Collserola (Catalunya) pdf
31 - 2009 77-85 Navarro-Rosinés, Pere Muñiz Pérez, Diana Skyttea heterochroae comb. et nom. nov. (Helotiales) un hongo liquenícola propio de Pertusaria heterochroa, presente en Catalunya, Islas Baleares y Maltra pdf
31 - 2009 86 --- Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum pdf
31 - 2009 87-92 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Fongs nous o poc citats a Catalunya XI pdf
31 - 2009 93-102 Fortuny Navarro, Miquel Assaig sobre la tòfona negra (Tuber melanosporum) i el seu cultiu pdf
31 - 2009 103-137 Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya. III. Addicions, correccions i claus d'identificació pdf
30 - 2008 1-11 Montón i Martínez, Joan J. Cortés i Moragrega, Carles Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (II) pdf
30 - 2008 13-25 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears. XVI pdf
30 - 2008 26 --- Bolets de Catalunya de la Península Ibèrica i de les Illes Balears 2009 pdf
30 - 2008 27-44 Etayo Salazar, Javier Navarro-Rosinés, Pere Una Combinación y tres especies nuevas de Lichenochora (Phyllachorales, ascomicetes liquenícolas), y notas adicionales para el género pdf
30 - 2008 45-49 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Macau, Narcís Dues Laccaria interessants trobades a Girona pdf
30 - 2008 50 --- Errata et corrigenda pdf
30 - 2008 51-56 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Fongs nous o poc citats a Catalunya. X pdf
30 - 2008 57-64 Navarro-Rosinés, Pere Hladun Simón, Néstor Luis Llimona i Pagès, Xavier Gelatinopsis Heppiae sp. nov. (Leotiales, ascomycota) un hongo liquenícola sobre Heppia despreauxii Aragón (NE España) pdf
30 - 2008 65-70 Moreau, Pierre-Arthur Macau, Narcís Un Taxón poco conocido del litoral mediterráneo: Marasmius epiphyllus var. plantaginis pdf
30 - 2008 71-78 Gaya i Bellés, Ester Navarro-Rosinés, Pere Sobre la presencia de Polycoccum versisporum (hongos liquenícolas, Dacampiaceae) en los Pirineos Catalanes y la identificación de su hospedante pdf
30 - 2008 79-92 Mir, Guillem Melis, Josep Lluis Aportació al coneixement micològic de les Illes Balears. Menorca. I pdf
30 - 2008 93-99 Salcedo, Isabel Olariaga Ibarguren, Ibai Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., nueva cita para la micoflora de la península Ibérica pdf
30 - 2008 100 --- Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum pdf
30 - 2008 101-106 Llistosella i Vidal, Jaume Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Llorens i van Waveren, Laura Russula flavispora Romagn., una espècie rara trobada a Catalunya pdf
30 - 2008 107-116 Olariaga Ibarguren, Ibai Salcedo, Isabel Cantharellus ilicis sp. nov., a new species from the Mediterranean Basin collected in evergreen Quercus forests pdf
29 - 2007 1-9 Dasairas Bouzada, Alba Castro Cerceda, María Luisa Aportaciones corológicas a la micobiota de Portugal: serra dp Caramulo, Beira Alta pdf
29 - 2007 11-16 Calonge, Francisco de Diego Llimona i Pagès, Xavier Martín Esteban, María Paz Nuevos datos sobre el género Tulostoma (Gasteromycetes) en España. IV pdf
29 - 2007 17-28 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de los hongos del parque natural de la Serra Calderona y su área de influencia : Castelló-València (España). I. Jarales (Cistion) pdf
29 - 2007 29-33 Llorens i van Waveren, Laura Cortés i Moragrega, Carles Tabarés Carriedo, Manuel Llistosella i Vidal, Jaume Noves dades sobre el gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm. a Catalunya pdf
29 - 2007 35-44 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Fongs nous o poc citats a Catalunya. IX pdf
29 - 2007 45-50 Salom, Joan Carles Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, V. Leucoagaricus subglobisporus (Contu) Cons. & Contu, una espècies rara i poc citada pdf
29 - 2007 51-59 Oltra, Miguel Gràcia i Barba, Enric Myxomycetes Ibéricos. II pdf
29 - 2007 60 --- Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum
29 - 2007 61-66 Galán Márquez, Ricardo García, Guy Tena, R. Ormad, Javier Pezoloma ciliifera (P. Karst.) Korf, un discomicete nuevo para España pdf
29 - 2007 67-80 Heilmann-Clausen, J. Walleyn, R. Some records of wood-inhabiting fungi on Fagus sylvatica in northern Spain pdf
29 - 2007 81-91 Pérez-Butrón, J. L. Fernández-Vicente, J. Una Nueva especie de Flammulina P. Karsten, F. cephalariae (Agaricales) encontrada en España pdf
28 - 2006 1-40 Rubio Domínguez, Enrique Miranda, M. A. Linde, J. Suárez, A. García, Faustino Juste, P. Catálogo provisional de hongos hipogeos de Asturias y posibles fitobiontes asociados pdf
28 - 2006 41-46 Medardi, Gianfranco Una specie artica reperita in Italia: Iodophanus hyperboreus T. Schumach. pdf
28 - 2006 47-56 Llimona i Pagès, Xavier Vila i Garcia, Jordi Garcia-Porta, Maria Tejedor Jordán, Francisco Penicillium aureocephalum Munt.-Cvetk., Hoyo et Gómez-Bolea, un interessant ascomicet anamòrfic amb aspecte de mixomicet : distribució, ecologia i fenologia pdf
28 - 2006 57-80 Garcia-Porta, Maria Llimona i Pagès, Xavier Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya pdf
28 - 2006 81-85 Salcedo, Isabel Fernández-Vicente, J. Pérez-Butrón, J. L. Stereum illudens Berk., nueva cita para la micoflora de la Península Ibérica pdf
28 - 2006 87-91 Llorens i van Waveren, Laura Llistosella i Vidal, Jaume El Gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm. a Catalunya. I. Notes florístiques pdf
28 - 2006 93-107 Vila i Garcia, Jordi Aportacions al coneixement dels fongs de Catalunya, II pdf
28 - 2006 109-114 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castelló (España), II pdf
28 - 2006 115-117 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Mir, Guillem Cantharellus lilacinopruinatus Hermitte, Eyssart. & Poumarat, a Catalunya i les Illes Balears pdf
28 - 2006 119-124 Vila i Garcia, Jordi Caballero, Ferran Tabarés Carriedo, Manuel Alguns fongs de primavera interessants trobats als Pirineus catalans pdf
28 - 2006 125-129 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Fongs nous o poc citats a Catalunya, VIII pdf
28 - 2006 130 --- Fe d'errades i rectificacions
28 - 2006 131-142 --- Contribució a l'estudi de la flora micològica de l'espai rural de Gallecs (Vallès Oriental i Occidental) pdf
28 - 2006 143-152 Montón i Martínez, Joan J. Cortés i Moragrega, Carles Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (I) pdf
28 - 2006 153-159 Carbó i Pericay, Joaquim Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Psathyrella globosivelata Gröger, un fong rar i interessant citat per primera vegada a Catalunya pdf
28 - 2006 161-166 Carbó i Pericay, Joaquim Mir, Guillem Entoloma mediterraneense Noordel. & Hauskn., una interessant espècie recol·lectada a l'illa de Mallorca pdf
28 - 2006 167-207 Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya, II pdf
28 - 2006 208 --- Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum = Index of new taxa, combinations and names included in this issue
28 - 2006 209-216 Niell i Barachina, Manel Girbal i Lladó, Josep Els Noms populars dels bolets a Andorra pdf
27 - 2005 1-16 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears XIII: el Parc Natural de Mondragó (II) (Santanyí, Mallorca) pdf
27 - 2005 17-32 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Fongs nous o poc citats a Catalunya, VII pdf
27 - 2005 33-34 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Primera cita en España de Hemimycena mairei (J.-E. Gilbert) Singer pdf
27 - 2005 35-39 Rubio Domínguez, Enrique Sánchez Rodríguez, Juan Antonio Arpinia fusispora Hohmeyer,un inusual miembro de la familia Pyronemataceae Corda, hallado en la provincia de León pdf
27 - 2005 40 --- Índex de combinacions i noms de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue pdf
27 - 2005 41-48 Cortés i Moragrega, Carles Montón i Martínez, Joan J. Llimona i Pagès, Xavier Aportació a l'estudi del component fúngic de l'àrea semiestèpica de la Timoneda d'Alfés (Segrià) pdf
27 - 2005 49-54 Corriol, Gilles Un Gymnopilus remarquable des vieilles sapinières pyrénéenenes pdf
27 - 2005 55-73 Garcia-Porta, Maria Llimona i Pagès, Xavier Dades inèdites sobre els mixomicets de Catalunya pdf
27 - 2005 75-84 Justo, A. Castro Cerceda, María Luisa Caballero Moreno, Agustín Los Géneros Pluteus y Volvariella (Basidiomycotina, Fungi) en la Rioja (España) pdf
27 - 2005 85-87 Justo, A. Castro Cerceda, María Luisa Tejedor Jordán, Francisco Pluteus insidiosus, nueva cita para la Península Ibèrica pdf
27 - 2005 89-92 Rocabruna i Llavanera, August Pujade i Villar, Juli Tabarés Carriedo, Manuel Recol·lecció a Catalunya de Ganoderma applanatum amb cecidis d'Agatomyia wankowiczii (Schnabl, 1884) pdf
27 - 2005 93-98 Medardi, Gianfranco Un Raro ascomicete reperito in Italia: Lamprospora ascoboloides Seaver pdf
27 - 2005 99-114 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló), IV pdf
27 - 2005 115-130 Vila i Garcia, Jordi Jiménez Palomar, Tania Alguns fongs corticioides trobats a les comunitats de Cistus de Catalunya pdf
27 - 2005 131-151 Llorens i van Waveren, Laura Llistosella i Vidal, Jaume Fongs de Gréixer pdf
27 - 2005 153-158 Castillo, Aurelio Moreno Horcajada, Gabriel Illana Esteban, Carlos Sánchez, A. Two rare species recently described in the genus Comatricha pdf
26 - 2004 1-12 Cadiñanos Aguirre, José Antonio Fernández Sasía, Roberto Algunos Phlegmacium (Cortinarius) interesantes de encinares vasco-cantábricos pdf
26 - 2004 13-31 Olariaga Ibarguren, Ibai Fernández Sasía, Roberto Pasaban García, P. El Género Phaeocollybia R. Heim (Cortinariaceae) en la Península Ibérica pdf
26 - 2004 32 ... Mycokey pdf
26 - 2004 33-41 Hoyo Navarro, Pilar Llorens i van Waveren, Laura Llistosella i Vidal, Jaume Noves dades sobre fongs ibèrics pdf
26 - 2004 42 ... Flore des champignons supérieurs du Maroc pdf
26 - 2004 43-58 Tabarés Carriedo, Manuel Llistosella i Vidal, Jaume Rocabruna i Llavanera, August Fongs nous o poc citats a Catalunya, VI pdf
26 - 2004 59-82 Vidal i Frigola, Josep Maria Arcangeliella borziana and A. stephensii, two gasteroid fungi often mistaken : a taxonomic revision of Lactarius-related sequestrate fungi pdf
26 - 2004 83-96 Vidal i Frigola, Josep Maria Macowanites candidus, a new combination for Hydnangium candidum Tul. et C. Tul. pdf
26 - 2004 97-111 Vidal i Frigola, Josep Maria The Genus Stephanospora Pat., two new combinations pdf
26 - 2004 112 --- Fe d'errades pdf
26 - 2004 113-116 Salom, Joan Carles Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Galli, R. Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze de les Illes Balears (IV) : una espècie poc coneguda: Lepiota andegavensis Mornand pdf
26 - 2004 117-139 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló), III pdf
26 - 2004 141-154 Cortés i Moragrega, Carles Montón i Martínez, Joan J. Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida). II. Boscos de Ribera pdf
26 - 2004 155-163 Jiménez Palomar, Tania Los Hongos gelatinosos (Exidiopsis, Tremella y Dacrymyces) que descomponen la madera muerta de Cistus, en Cataluña pdf
26 - 2004 164 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue pdf
26 - 2004 165-176 Llorens i van Waveren, Laura Llistosella i Vidal, Jaume Contribució a la flora dels fongs del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Catalunya). I. El gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm pdf
25 - 2003 1-13 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears, XI pdf
25 - 2003 15-29 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del desert de les palmes (Castelló) II pdf
25 - 2003 30 Rocabruna i Llavanera, August Mycena d'Europa : per Giovanni Robich pdf
25 - 2003 31-40 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears X: el Parc Natural de Mondragó (Santanyí, Mallorca) pdf
25 - 2003 41-47 Blanco Dios, Jaime Bernardo Estudios sobre el género Leucocoprinus Pat. en la Península Ibérica (II) : Leucocoprinus castroi sp. nov. pdf
25 - 2003 49-64 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Fongs nous o poc citats de Catalunya, V pdf
25 - 2003 65-70 Arnolds, Eef Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Pseudobaeospora cyanea, a new agaric species from Catalonia pdf
25 - 2003 71-77 Ortega Díaz, Antonio Contu, Marco Sobre algunas especies interesantes del género Amanita secció Vaginatae en Andalucía (España) pdf
25 - 2003 78 .... Índex de combinacions i noms nous de taxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue pdf
25 - 2003 79-81 Bandala Muñoz, Víctor M. Montoya Bello, Leticia Rocabruna i Llavanera, August New record of Phaeocollybia jennyae in Spain pdf
24 - 2002 1-4 Llimona i Pagès, Xavier Mayoral i Casanovas, Anselm August Rocabruna i Llavanera. 80è aniversari pdf
24 - 2002 5-16 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló) pdf
24 - 2002 17-41 Muntañola-Cvetkovic, Maria Hoyo Navarro, Pilar Sierra López, Dolores Llimona i Pagès, Xavier Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. III. Branques i troncs de Buxus sempervirens pdf
24 - 2002 43-56 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Fongs nous o poc citats de Catalunya, IV pdf
24 - 2002 57-60 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Coprinus spadiceisporus Bogart, en Cataluña pdf
24 - 2002 61-67 Salom, Joan Carles Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears (III): Lepiota pratensis (Fr.) Bigeard et H. Guill pdf
24 - 2002 69-74 Vidal i Frigola, Josep Maria Calonge, Francisco de Diego Martín Esteban, María Paz Macowanites ammophilus (Russalales) a new combination based on new evidence pdf
24 - 2002 75-121 Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya pdf
24 - 2002 123-130 Ortega Díaz, Antonio Notas sobre Cortinarius terpsichores Melot y especies afines (sección Caerulescentes (Rob. Henry) ex Möenne-Locc. et Reumaux) pdf
24 - 2002 131-134 Vila i Garcia, Jordi Rocabruna i Llavanera, August Aportació al coneixement del gènere Coprinus Pers. a Catalunya. IV. C. cardiasporus Bender pdf
24 - 2002 135-145 Esteve-Raventós, Fernando Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Estudios sobre el género Inocybe (Cortinariales) en los jarales de Cataluña, I pdf
24 - 2002 147-178 Gutiérrez, Corsino Vila i Garcia, Jordi Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalunya, III pdf
24 - 2002 179-186 Moreno Arroyo, Baldomero Llistosella i Vidal, Jaume Romero de la Osa Mateos, Luis Gymnomyces sublevisporus (Russulales, una nueva especie de la región mediterránea pdf
24 - 2002 187-192 Robich, Giovanni Mycena brunneomarginata Robich, una nuova specie della sezione Rubromarginatae dalla Catalogna pdf
24 - 2002 193-199 Cortés i Moragrega, Carles Montón i Martínez, Joan J. Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida) pdf
24 - 2002 201-206 Mahiques i Santandreu, Rafael Bidaud, André Alguns cortinaris novells o interessants de l'àrea iberoinsular (II) pdf
24 - 2002 207-209 Castro Cerceda, María Luisa Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.: una forma teratológica con himenóforo porado pdf
24 - 2002 211-213 Vila i Garcia, Jordi Omphalina peltigerina (Peck) P. Collin, un interessant fong liquenícola de Catalunya pdf
24 - 2002 215-223 Kirchmair, Martin Pöder, Reinhold Why Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky et Besl i an independent species pdf
24 - 2002 225-227 Hausknecht, Anton Agaricus rufotegulis Nauta in Portugal pdf
24 - 2002 229-247 Consiglio, Giovanni Migliozzi, Vincenzo Alcune specie rare o dibattute del genere Lepiota pdf
24 - 2002 249-252 Labraña i Salas, Josep Entoloma clypeatum P. Kumm. var. defibulatum Noordel. a Catalunya pdf
24 - 2002 253-257 Bidaud, André Carteret, Xavier Reumaux, Patrick Note sur deux Cortinaires recoltés dans le centre de la France pdf
24 - 2002 259-269 Palazón Lozano, Fernando Especies de hongos descritas en el libro «Setas para todos» recolectadas en Cataluña pdf
24 - 2002 271-275 Moreno Horcajada, Gabriel Heykoop Fung-A-You, Michel Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner, a rare graminicolous species growing on Poaceae pdf
24 - 2002 276 Calonge, Francisco de Diego Alvaro Zugaza, In memoriam pdf
24 - 2002 277-282 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Carbó i Pericay, Joaquim Una Nueva especie de Collybia (Fr.: Fr.) Staude, encontrada en Cataluña pdf
24 - 2002 283-286 Vila i Garcia, Jordi Clitocybula taniae Vila, una nova espècie del litoral català pdf
24 - 2002 287-294 Vidal i Frigola, Josep Maria Protoglossum aromaticum, a sequestrate fungus related to Cortinarius, widely distributed in Europe, and North America pdf
24 - 2002 295-304 Alentorn i Farré, Rosa M. Gorris i Galtés, Montserrat Gràcia i Barba, Enric Llimona i Pagès, Xavier Els Mixomicets recol·lectats en àrees de baixa altitud dins del programa «Biodiversitat dels fongs de Catalunya» pdf
24 - 2002 305-309 Jiménez Palomar, Tania El Cultiu casolà de la gírgola (Pleurotus ostreatus) : alguns mètodes senzills pdf
24 - 2002 310 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue pdf
23 - 2001 1-24 Vila i Garcia, Jordi Gutiérrez, Corsino Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalunya, II pdf
23 - 2001 25-36 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Cataluña), III pdf
23 - 2001 37-45 Llimona i Pagès, Xavier Hoyo Navarro, Pilar Muntañola-Cvetkovic, Maria Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. I. Sobre fulles i branquillons d'Arbutus unedo pdf
23 - 2001 47-50 Martín Esteban, María Paz Jeppson, Mikael An Interesting Lycoperdon affin to L. ericaeum pdf
23 - 2001 51-65 Llimona i Pagès, Xavier Esteve-Raventós, Fernando Llistosella i Vidal, Jaume Vila i Garcia, Jordi Contribución al conocimiento de los hongos del piso alpino de los Pirineos de Cataluña, III pdf
23 - 2001 67-74 Tabarés Carriedo, Manuel Migliozzi, Vincenzo Rocabruna i Llavanera, August Leucoagaricus pseudopilatianus: una nueva especie de la sección Piloselli pdf
23 - 2001 75-77 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castellón (España) pdf
23 - 2001 79-90 Esteve-Raventós, Fernando Llistosella i Vidal, Jaume Vila i Garcia, Jordi Algunos hongos interesantes del piso subalpino de los Pirineos de Cataluña pdf
23 - 2001 91-93 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Hidropus floccipes (Fr.) Singer f. luteipes (A. Ortega et Zea) stat. nov., a Catalunya pdf
23 - 2001 94   Fe d'errades pdf
23 - 2001 95-107 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Aportació a la flora micològica del Maresme, III. Noves dades per a la flora de la Serralada Litoral Catalana pdf
23 - 2001 108 Mayoral i Casanovas, Anselm Francesc Àngel i Alvira (1933-2000) pdf
23 - 2001 109-120 Salom, Joan Carles Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears, II pdf
23 - 2001 121-125 Tabarés Carriedo, Manuel Ladurner, Heidi Rocabruna i Llavanera, August Pöder, Reinhold Boletellus catalaunicus Pöder, Moreno, Rocabruna et Tabarés: a synonym of Xerocomus ripariellus Redeuilh pdf
23 - 2001 126 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue pdf
23 - 2001 127-143 Sierra López, Dolores Llimona i Pagès, Xavier Hoyo Navarro, Pilar Muntañola-Cvetkovic, Maria Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. II. Sobre fulles i branquillons de Buxus sempervirens pdf
23 - 2001 145-151 Carbó i Pericay, Joaquim Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel., un fong trobat recentment a Catalunya pdf
23 - 2001 146   Índex de Combinacions i Noms Nous de Tàxons continguts en aquest Volum
22 - 1999 1-4 Vila i Garcia, Jordi Esteve-Raventós, Fernando Llimona i Pagès, Xavier Rectipilus cistophilus Esteve-Rav. et Vila sp. nov., un nuevo hongo cifeloide mediterraneo pdf
22 - 1999 5-14 Contu, Marco Ecologia e tassonomia del genere Rhodocybe R. Maire (Basidiomycetes, Entolomataceae) in Sardegna pdf
22 - 1999 15-22 Muntañola-Cvetkovic, Maria Gómez-Bolea, Antonio Three Haplotrichum species recently found in Catalonia pdf
22 - 1999 23-34 Gorris i Galtés, Montserrat Gràcia i Barba, Enric Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Alguns mixomicets, principalment quionòfils, nous o poc citats als Pirineus catalans pdf
22 - 1999 35-38 Vila i Garcia, Jordi Tres fongs interessants de primavera del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida, Catalunya) pdf
22 - 1999 39-46 Ballarà i Noguera, Josep Escànez i Monferrer, Lluc Nou estudi de fongs alpins interessants dels Pirineus catalans pdf
22 - 1999 47-70 Ballarà i Noguera, Josep Alguns Cortinarius interessants dels Pirineus catalans, II pdf
22 - 1999 71-76 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Fongs nous o poc citats de Catalunya, III pdf
22 - 1999 77-90 Carbó i Pericay, Joaquim Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Cuatro especies de hongos interesantes citadas por primera vez en la Península Ibérica pdf
22 - 1999 91-94 Gràcia i Barba, Enric Lanau i Galceran, Josep Maria Riera i Montoliu, Yolanda A Chamber for fruiting Volvariella volvacea in laboratory pdf
22 - 1999 95-114 Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Els Fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). II. Aproximació al component fúngic del Cistion pdf
22 - 1999 115-126 Salom, Joan Carles Primera contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears pdf
22 - 1999 127-130 Palazón Lozano, Fernando Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Hygrocybe monscaiensis sp nov, de la subsección Squamulosae (Bataille) Singer pdf
22 - 1999 131-134 Vila i Garcia, Jordi Àngel i Alvira, Francesc Llimona i Pagès, Xavier Volvariella nigrovolvacea Kosina var. dunensis Vila, Àngel et Llimona var. nov. pdf
22 - 1999 135-143 Esteve-Raventós, Fernando Vila i Garcia, Jordi Llistosella i Vidal, Jaume Algunos Entoloma interesantes o poco conocidos de los Pirineos de Catalunya pdf
22 - 1999 144 Vila i Garcia, Jordi Llistosella i Vidal, Jaume Llimona i Pagès, Xavier Validació d'Entoloma alpicola f. nanum pdf
22 - 1999 145-149 Esteve-Raventós, Fernando Tabarés Carriedo, Manuel Estudios sobre el género Inocybe (Agaricales) en la Península Ibérica e Islas Baleares, V. Inocybe squarrosa var. macrosperma var. nov., descubierto en Cataluña pdf
22 - 1999 151-153 Vila i Garcia, Jordi Llistosella i Vidal, Jaume Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Catalunya, III. Notas sobre Coprinus tuberosus Quél. pdf
22 - 1999 155-157 Muntañola-Cvetkovic, Maria Gómez-Bolea, Antonio First record of Riessia semiophora Fresen. from Spain pdf
22 - 1999 159-165 Bandala Muñoz, Víctor M. Rocabruna i Llavanera, August Montoya Bello, Leticia Nota sobre Phaeocollybia (Agaricales) de España pdf
22 - 1999 166 ... Índex de Combinacions i Noms Nous de Tàxons continguts en aquest Volum pdf
21 - 1998 1-6 Llimona i Pagès, Xavier Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis : Cinquenes Jornades Micològiques de la C.E.M.M., celebrades a Calella (El Maresme) del 10 al 15 de novembre de 1997 pdf
21 - 1998 7-26 Martín Esteban, María Paz Gaya i Bellés, Ester Catàleg d'espècies: V Jornades Micològiques de la C.E.M.M. a Calella (El Maresme, Catalunya) pdf
21 - 1998 27-31 Contu, Marco Studi sul genere Agaricus. II. A. heterocystis Heinem et Goos., una specie africana naturalizzata in Sardegna ed A. fragilivolvatus, nuova specie della sezione Clarkeinda pdf
21 - 1998 33-43 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Salom, Joan Carles Lillo i Colomar, Francesc Contribució al coneixement micològic de les illes Balears, VIII pdf
21 - 1998 45-61 Vila i Garcia, Jordi Àngel i Alvira, Francesc Mayoral i Casanovas, Anselm Hoyo Navarro, Pilar Segona aportació al coneixement dels macromicets de la zona de Garraf pdf
21 - 1998 63-73 Sierra López, Dolores Catálogo de las Dothideales y Patellariales no liquenificadas ni liquenícolas de Catalunya pdf
21 - 1998 75-92 Llistosella i Vidal, Jaume Algunes espècies del gènere Russula de Catalunya i les illes Balears : 2ª contribució pdf
21 - 1998 93-113 Vila i Garcia, Jordi Llistosella i Vidal, Jaume Llimona i Pagès, Xavier Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí dels Pirineus de Catalunya, II pdf
21 - 1998 115-116 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Phellorinia herculeana (Pallas.: Pers.) Kreisel, a Catalunya pdf
21 - 1998 117-124 Vila i Garcia, Jordi Carbó i Pericay, Joaquim Tres Entoloma poc coneguts de boscos de caducifolis inundables de Catalunya pdf
21 - 1998 125-136 Vila i Garcia, Jordi Llimona i Pagès, Xavier Els Fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). I. Espècies xeròfiles de llocs oberts, amb Cistus i gramínies pdf
21 - 1998 137-150 Ballarà i Noguera, Josep Alguns Cortinarius interessants dels Pirineus Catalans pdf
21 - 1998 151-157 Llistosella i Vidal, Jaume Vila i Garcia, Jordi Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Llimona i Pagès, Xavier Alguns fongs interessants del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pdf
21 - 1998 159-169 Vidal i Frigola, Josep Maria Aproximació al coneixement de la micoflora del Massís del Montgrí pdf
21 - 1998 171-183 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Aportación al conocimiento de los hongos de la Sierra de Collserola (Catalunya), III pdf
21 - 1998 185-201 Esteve-Raventós, Fernando Vila i Garcia, Jordi Algunos Inocybe de la zona alpina de los Pirineus de Catalunya, II pdf
20 - 1997 1-24 Ballarà i Noguera, Josep Nou estudi d'espècies fúngiques interessants dels estatges alpí i subalpí dels Pirineus catalans pdf
20 - 1997 25-61 Vidal i Frigola, Josep Maria Algunos hongos hipogeos nuevos o poco citados de Cataluña (Zygomycotina, Ascomycotina y Basidiomycotina) pdf
20 - 1997 63-83 Muntañola-Cvetkovic, Maria Hoyo Navarro, Pilar Llimona i Pagès, Xavier Més fongs mitospòrics de les terres baixes del sur i de l'oest de Catalunya (Espanya) pdf
20 - 1997 85-97 Vidal i Frigola, Josep Maria Vila i Garcia, Jordi García, Faustino Pérez Jarauta, Tomás Algunos hongos hipogeos de Castilla-León (España): Youngiomyces multiplex y Genea thaxterii, primeras citas para Europa pdf
20 - 1997 99-104 García-Montero, L. G. Galán Márquez, Ricardo Di Massimo, G. García Manjón, José Luis Díez, J. Sphaerosporella brunnea (Alb. et Schwein.) Svrcek et Kubicka, un discomicete con incidencia en la truficultura e interés forestal pdf
20 - 1997 105-124 Vila i Garcia, Jordi Rocabruna i Llavanera, August Llistosella i Vidal, Jaume Tabarés Carriedo, Manuel Llimona i Pagès, Xavier Hoyo Navarro, Pilar Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra, II pdf
20 - 1997 125-135 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Macromicets de la costa i el camp de Tarragona i comarques properes pdf
20 - 1997 137-146 Galán Márquez, Ricardo Raitviir, Ain Vila i Garcia, Jordi On some noteworthy alpine or subalpine Hyaloscyphaceae (Leotiales) found in the Pyrenees pdf
20 - 1997 147-152 Arenal, F. González, V. Esteve-Raventós, Fernando Dos lepiotas mediterráneas poco conocidas pdf
20 - 1997 153-162 Esteve-Raventós, Fernando Villarreal, M. Heykoop Fung-A-You, Michel Estudios sobre el género Inocybe (Fr.) Fr., en la Península Ibérica e islas Baleares. III. Especies recolectadas en el Valle del Tiétar (Ávila y Toledo) pdf
20 - 1997 163-167 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Aportació a la micoflora del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà pdf
20 - 1997 169-176 Llimona i Pagès, Xavier Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Vila i Garcia, Jordi Algunos hongos nuevos o interesantes de la Península Ibérica pdf
20 - 1997 177-185 Esteve-Raventós, Fernando Vila i Garcia, Jordi Algunos Inocybe de la zona alpina de los Pirineos de Catalunya, I pdf
20 - 1997 187-197 Llorens, V. Martín Esteban, María Paz Hidalgo Hernando, Elena PCR: una nueva herramienta para el estudio de hongos ectomicorrícicos pdf
20 - 1997 199-212 Muntañola-Cvetkovic, Maria Hoyo Navarro, Pilar Llimona i Pagès, Xavier Fongs mitospòrics dels estatges montà, subalpí i alpí de Catalunya pdf
20 - 1997 213-220 Quadrada i Llovera, Rafael V. Llistosella i Vidal, Jaume Vila i Garcia, Jordi Basidiomicets de les torberes dels Pirineus catalanas. II. El gènere Galerina pdf
20 - 1997 221-232 Vila i Garcia, Jordi Llistosella i Vidal, Jaume Llimona i Pagès, Xavier Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí dels Pirineus de Catalunya, I pdf
20 - 1997 233-243 Muntañola-Cvetkovic, Maria Hoyo Navarro, Pilar Llimona i Pagès, Xavier Nou espècies de Periconia (fongs mitospòrics) de Catalunya pdf
19 - 1996 1-3 Santamaria i del Campo, Sergi Girbal i Lladó, Josep Fongs nematòfags: Harposporium anguillulae (Lohde) Karling a la Península Ibèrica pdf
19 - 1996 5-13 Santamaria i del Campo, Sergi Contribución al conocimiento de los laboulbeniales (Ascomycotina) ibéricos, IV. Género Laboulbenia: adiciones y correcciones pdf
19 - 1996 15-24 Galán Márquez, Ricardo Moreno Horcajada, Gabriel Urnula rhytidia (Berk.) Cooke, un raro discomicete (Pezizales, Ascomycotina), hallado en las Villuercas (Cáceres) pdf
19 - 1996 25-46 Vila i Garcia, Jordi Rocabruna i Llavanera, August Llimona i Pagès, Xavier Tabarés Carriedo, Manuel Llistosella i Vidal, Jaume Sierra López, Dolores Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra I pdf
19 - 1996 47-66 Ballarà i Noguera, Josep Estudis sobre Cortinarius subalpins de Catalunya: 1. Espècies recol·lectades a l'Hylocomio-Pinetum catalaunicae pdf
19 - 1996 67-72 Llistosella i Vidal, Jaume Aguasca i Solé, Montserrat Vila i Garcia, Jordi Basidiomicets de les torberes dels Pirineus catalans : primera contribució pdf
19 - 1996 73-90 Vila i Garcia, Jordi Rocabruna i Llavanera, August Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Cataluña, II pdf
19 - 1996 91-98 Martín Esteban, María Paz Sánchez-Cuxart, Antoni Thin layer chromatography patterns of Rhizopogon species and their possible use as a taxonomic criterion pdf
19 - 1996 99-107 Mateos Frías, Eduardo López, R. Barranco, T. Hoyo Navarro, Pilar Llimona i Pagès, Xavier Colémbolos (Hexapoda, Collembola) asociados con carpóforos de basidiomicetes recolectados en el SW de Cataluña pdf
19 - 1996 109-138 Muntañola-Cvetkovic, Maria Llimona i Pagès, Xavier Hoyo Navarro, Pilar Fongs mitospòrics (Deuteromicets) del SW de Catalunya pdf
19 - 1996 139-153 Bon, Marcel Ballarà i Noguera, Josep Aportació a l'estudi de la micoflora alpina dels Pirineus (2ª part) pdf
19 - 1996 155-168 Rocabruna i Llavanera, August Vila i Garcia, Jordi Tabarés Carriedo, Manuel Ballarà i Noguera, Josep Aportación a la micoflora de los Pirineos y Pre-pirineos de Cataluña. II. Algunas especies asociadas al abeto (Abies alba) pdf
18 - 1995 1-8 Ballarà i Noguera, Josep Alguns ascomicets interessants pels Pirineus catalans pdf
18 - 1995 9-18 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Aportació al coneixement dels macromicets de l'illa de Mallorca II pdf
18 - 1995 19-30 Vila i Garcia, Jordi Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Catalunya, I : seis especies raras o interesantes pdf
18 - 1995 31-38 Martín Esteban, María Paz Vila i Garcia, Jordi Presencia de basidios monospóricos en Lycoperdon pdf
18 - 1995 39-50 Ballarà i Noguera, Josep Bon, Marcel Aportació a l'estudi de la micoflora alpina dels Pirineus (1ª part) pdf
18 - 1995 51-88 Mayoral i Casanovas, Anselm Àngel i Alvira, Francesc Primera aportació al coneixement dels macromicets de la zona de Garraf pdf
18 - 1995 89-102 Gutiérrez, Corsino Reseña histórico-bibliográfica del género Cortinarius en Cataluña pdf
18 - 1995 103-135 Llimona i Pagès, Xavier Vila i Garcia, Jordi Hoyo Navarro, Pilar Aguasca i Solé, Montserrat Àngel i Alvira, Francesc Gràcia i Barba, Enric Llistosella i Vidal, Jaume Martín Esteban, María Paz Mayoral i Casanovas, Anselm Rocabruna i Llavanera, August Sierra López, Dolores Tabarés Carriedo, Manuel El Programa biodiversitat micològica de les Terres de Ponent : notícia i primers resultats pdf
18 - 1995 137-150 Santamaria i del Campo, Sergi Sobre alguns fongs rars recol·lectats en insectes vius pdf
18 - 1995 151-156 Sierra López, Dolores Vila i Garcia, Jordi Notas sobre ascomicetes II: Trichophaea boudieri Grelet y Trichophaeopsis biscuspis (Boud.) Korf & Erb, en Catalunya pdf
18 - 1995 157-158 Jon, Rafaello II Jornades Europees de Micologia Mediterrània (C.E.M.M.) pdf
18 - 1995 159 --- Troisièmes journées mycologiques de la CEMM/AE pdf
16.17 - 1994 1-3 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis 1991 i 1992
16.17 - 1994 4-7 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis 1992 i 1993
16.17 - 1994 8-12 Nualart, Ramon Assemblea S.C.M. : 1992 pdf
16.17 - 1994 13-18 Nualart, Ramon Assemblea S.C.M. : 1993 pdf
16.17 - 1994 19-24 --- Informe anual pdf
16.17 - 1994 25-32 --- Primeras jornadas europeas de micología mediterránea de la Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis - A. E. : celebradas en l'Estartit del 15 al 21 de noviembre de 1993 pdf
16.17 - 1994 33-46 Robich, Giovanni Alcune interessanti mycena pdf
16.17 - 1994 47-86 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Ballarà i Noguera, Josep Vila i Garcia, Jordi Primera aportació al coneixement de la micoflora dels Pirineus i Pre-Pirineus de Catalunya pdf
16.17 - 1994 87-98 Martín Esteban, María Paz Tabarés Carriedo, Manuel Notas sobre Gasteromycetes II: Phallus duplicatus Bosc pdf
16.17 - 1994 99-115 Llistosella i Vidal, Jaume Martí, O. Aguasca i Solé, Montserrat Martín Esteban, María Paz Aportació a la flora micològica del Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido (Pirineus Centrals) pdf
16.17 - 1994 119-132 Sierra López, Dolores Notas corológicas sobre ascomicetes de Catalunya y regiones proximas pdf
16.17 - 1994 135-144 Vidal i Frigola, Josep Maria Siquier i Vigrós, Josep Lleonard Constantino i Mas, Carles Alguns macromicets nous o interessants de l'illa de Mallorca (Balears) pdf
16.17 - 1994 145-162 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Vidal i Frigola, Josep Maria Aportació al coneixement dels macromicets de l'Illa de Mallorca, I pdf
16.17 - 1994 165-204 Navarro-Rosinés, Pere Boqueras i Bailina, Montserrat Llimona i Pagès, Xavier Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica) pdf
16.17 - 1994 205-212 Martín Esteban, María Paz Calonge, Francisco de Diego Nuevos datos sobre el género Tulostoma (Gasteromycetes) en España, III pdf
16.17 - 1994 213-220 Vidal i Frigola, Josep Maria Vila i Garcia, Jordi Algunos hongos hipogeos de Andorra pdf
16.17 - 1994 221-247 Vidal i Frigola, Josep Maria Algunos hongos hipogeos interesantes para la micoflora catalana pdf
16.17 - 1994 248-250 Martín Esteban, María Paz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg. pdf
16.17 - 1994 251-252 Martín Esteban, María Paz Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. pdf
16.17 - 1994 253-254 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. pdf
16.17 - 1994 255-256 Martín Esteban, María Paz Geastrum quadrifidum Pers.: Pers. pdf
16.17 - 1994 257-258 Martín Esteban, María Paz Hysterangium inflatum Rodw. pdf
16.17 - 1994 259-260 Sierra López, Dolores Leotia lubrica (Scop.) Pers.: Fr. pdf
16.17 - 1994 261-262 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Lepiota grangei (Eire) Lange. pdf
16.17 - 1994 263-264 Martín Esteban, María Paz Lycoperdon mammiforme Pers. pdf
16.17 - 1994 265-266 Martín Esteban, María Paz Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Octavianina asterosperma (Vitt.) O. Kuntze 1898 pdf
16.17 - 1994 267-268 Sierra López, Dolores Poronia punctata (L.) Fr. pdf
16.17 - 1994 269-270 Martín Esteban, María Paz Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel pdf
14.15 - 1991 3-4 Nualart, Ramon Ordre del dia pdf
14.15 - 1991 5-9 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis
14.15 - 1991 10-12 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
14.15 - 1991 13-20 Sanclemente, M. S. Aportaciones florísticas y corológicas sobre tricolomatáceas pdf
14.15 - 1991 21-41 Sanclemente, M. S. Aportaciones florísticas y corológicas sobre Aphyllophorales pdf
14.15 - 1991 43-66 Sierra López, Dolores Martín Esteban, María Paz Llimona i Pagès, Xavier Noves dades sobre fongs hipogeus. I: ascomicets pdf
14.15 - 1991 67-75 Llistosella i Vidal, Jaume Russulaceae, noves florístiques pdf
14.15 - 1991 77-86 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Cataluña), II pdf
14.15 - 1991 87-97 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Aportación al conocimiento de los hongos de la sierra de Collserola y zonas próximas (Catalunya), II pdf
14.15 - 1991 99-111 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Aportació al coneixement dels fongs del Maresme (Catalunya), II pdf
14.15 - 1991 113-130 Vidal i Frigola, Josep Maria Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (Basidiomycotina) pdf
14.15 - 1991 131-141 Vidal i Frigola, Josep Maria Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Algunos hongos hipogeos (ascomycotina y basidiomycotina) interesantes para la micoflora española pdf
14.15 - 1991 143-194 Vidal i Frigola, Josep Maria Contribución al conocimiento de la flora micològica del Baix Empordà y zonas limítrofes (Catalunya). IV. hongos hipogeos (zygomycotina, ascomycotina y basidiomycotina) pdf
14.15 - 1991 195-203 Martín Esteban, María Paz Vidal i Frigola, Josep Maria Aportación al catálogo de los gasteromicetes de Cataluña pdf
13 - 1990 3-4 --- Convocatòria pdf
13 - 1990 5-7 --- Secretaria : moviment de socis
13 - 1990 9-12 Nualart, Ramon Acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 3 d'abril de 1989 pdf
13 - 1990 13-15 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
13 - 1990 17-32 Llistosella i Vidal, Jaume Aguasca i Solé, Montserrat Macromicets de l'illa de Menorca, II pdf
13 - 1990 33-41 Gea, F. J. Honrubia, M. López-Sánchez, M. E. Notas sobre el género Lepiota (Pers.: Fr.) Gray (Agaricales, Basidiomycotina) en el sudeste español pdf
13 - 1990 43-59 Vidal i Frigola, Josep Maria Gràcia i Barba, Enric Aportació al coneixement de la micoflora del Baix Empordà i rodalies (Catalunya). II. Myxomycetes I pdf
13 - 1990 61-65 Martín Esteban, María Paz Notas sobre gasteromicetes I: Tulostoma fimbriatum Fr. var. heterosporum J. E. Wright pdf
13 - 1990 67-72 Singer, Rolf Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August El Género Lactocollybia en España pdf
12 - 1989 3-4 --- Convocatòria pdf
12 - 1989 5-7 --- Moviment de socis
12 - 1989 9-12 --- Acta de l'Assemblea General ordinària, 1988 pdf
12 - 1989 13-14 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
12 - 1989 15-24 --- Resumen de las «Vèmes Journées du Cortinaire» : 1 al 7 noviembre 1988 : Sant Hilari Sacalm (Girona) pdf
12 - 1989 25-53 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Catalunya) pdf
12 - 1989 55-62 Sanclemente, M. S. El Género Mycena en Cataluña pdf
12 - 1989 63-72 Sanclemente, M. S. Sobre corticiáceas de Cataluña pdf
12 - 1989 73-81 Sierra López, Dolores Notas sobre ascomicetes pdf
12 - 1989 83-92 Martín Esteban, María Paz Rocabruna i Llavanera, August Phellorinia herculeana (Pallas: Pers.) Kreisel en los Monegros pdf
11 - 1987 3-4 --- Convocatòria pdf
11 - 1987 5-7 --- Moviment de socis
11 - 1987 9-11 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
11 - 1987 13-21 --- Publicacions entrades a la biblioteca durant els anys 1985 i 1986 pdf
11 - 1987 23-27 Arrondo Odriozola, Ernesto Giberelina pdf
11 - 1987 29-72 Sanclemente, M. S. Llimona i Pagès, Xavier Aportación al conocimiento de las tricolomatáceas de Cataluña pdf
11 - 1987 73-82 Sierra López, Dolores Cambra Sánchez, Jaume Notes micològiques I: ascomicets del Torrent de la Sequera (Tarragona) pdf
11 - 1987 83-98 Tabarés Carriedo, Manuel Rocabruna i Llavanera, August Aportación al conocimiento de los hongos de la Serra de Collcerola sic (Catalunya) pdf
11 - 1987 99-110 Sierra López, Dolores Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Aportación al catálogo de ascomicetes de Catalunya pdf
11 - 1987 111-122 Vidal i Frigola, Josep Maria Aportació al coneixement de la micoflora del Baix Empordà i rodalies (Catalunya). I. Fam. Geastraceae (Gasteromicets) pdf
10 - 1986 3-4 Bolòs i Capdevila, Oriol de Ramon Menal, el primer president de la Societat Catalana de Micologia pdf
10-1986 5-6 --- Societat Catalana de Micologia: llista de nous associats des d'abril 1985 a març 1986
10 - 1986 7-9 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
10 - 1986 11-17 Barceló i Martí, M. Carme Sis anys d'exposicions micològiques a Vilanova i la Geltrú pdf
10 - 1986 19-34 Llistosella i Vidal, Jaume Aguasca i Solé, Montserrat El 1er «Mini foray» de la British mycological Society a Catalunya (1985) pdf
10 - 1986 35-46 Calonge, Francisco de Diego Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Sierra López, Dolores Contribución al estudio de los ascomycotina españoles. III: un género y ocho especies nuevas para el catálogo pdf
9 - 1985 3-4 Mayoral i Casanovas, Anselm Als socis pdf
9 - 1985 5-7 --- Societat Catalana de Micologia : llista de nous associats des d'abril 1984 a març 1985
9 - 1985 8-10 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
9 - 1985 11-14 Giné i Gavaldà, Josep Com funciona la vocalia de biblioteca i material científic pdf
9 - 1985 15-18   Relació de publicacions entrades darrerament a la biblioteca des de l'1 de gener al 31 de desembre de 1984
9 - 1985 19-20   Servei d'intercanvi
9 - 1985 21-26 Arrondo Odriozola, Ernesto Hongos luminosos pdf
9 - 1985 27-37 Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Aportaciones a la flora micológica de Cataluña: el orden Boletales Gilbert pdf
9 - 1985 39-47 Calonge, Francisco de Diego Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Rodríguez, N. B. Contribución al estudio de los ascomicetes españoles : I. Algunas especies nuevas o raras encontradas en Cataluña y Madrid pdf
9 - 1985 49-56 Gràcia i Barba, Enric Guia per a l'estudi dels mixomicets i claus per a la seva determinació fins al gènere. II. Complements i esmenes pdf
9 - 1985 57-64 Calonge, Francisco de Diego Rocabruna i Llavanera, August Tabarés Carriedo, Manuel Rodríguez, N. B. Nuevos datos sobre los hongos hipogeos de España. II. Géneros Balsamia, Delastria y Genea, novedades para el catálogo español pdf
8 - 1984 3 Llimona i Pagès, Xavier Aportacions a la Flora Micològica de Catalunya pdf
8 - 1984 4-12   Societat Catalana de Micologia : llista d'associats : març 1984
8 - 1984 13-16 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual pdf
8 - 1984 17-19 Arrondo Odriozola, Ernesto El Moho azul del tabaco pdf
8 - 1984 21-31 Giné i Gavaldà, Josep Metodologia per a la conservació d'espècies de fongs : els herbaris de fongs pdf
8 - 1984 33-37 Piqueras i Carrasco, Josep Intoxicación de tipo ciclopeptídico (faloidiano) producida por pequeñas Lepiotas pdf
8 - 1984 39-46 Llimona i Pagès, Xavier Llista d'espècies de l'exposició de fongs organitzada a Barcelona, l'octubre de 1977 pdf
8 - 1984 47-74 Rocabruna i Llavanera, August Aportació al coneixement dels fongs del Maresme (Catalunya) pdf
7 - 1983 3-4 Menal i Armisén, Ramon Origen i fundació de la Societat Catalana de Micologia pdf
7 - 1983 5-7 Rocabruna i Llavanera, August Activitats pdf
7 - 1983 9-10 Pascual i Lluvià, Ramonxx Ciència i cultura popular pdf
7 - 1983 11 Rocabruna i Llavanera, August Excursions -Flora - Serra del Corredor (Catalunya) pdf
7 - 1983 13 --- Micologia familiar pdf
7 - 1983 14 --- Normes de préstec de la biblioteca pdf
7 - 1983 15-18 Mayoral i Casanovas, Anselm Els Cistidis pdf
7 - 1983 19-23 Piqueras i Carrasco, Josep Actualidades en intoxicaciones por setas pdf
7 - 1983 25-32 Giné i Gavaldà, Josep Els Cent anys de la flora micològica a Catalunya sota l'aspecte bibliogràfic pdf
7 - 1983 33-45 Llimona i Pagès, Xavier Sobre fongs de primavera a Catalunya pdf
7 - 1983 47-64 Gràcia i Barba, Enric Guia per a l'estudi dels mixomicets i claus per a la seva determinació fins al gènere pdf
7 - 1983 65-68 --- Nota aclaratòria
7 - 1983 69-71 --- Referències bibliogràfiques